Najlacnejšie PZP online

Čítanie v autePokiaľ chcete získať nejaký produkt čo najvýhodnejšie, musíte hľadať. Na podnose vám nikto nič nedá, hlavne čo sa biznisu týka. Ak však hľadáte najlacnejšie PZP online, v tom vám vieme poradiť. Nemusíte mať žiadnu protekciu a dokonca si za túto informáciu nemusíte ani zaplatiť. Tajomstvo získania tohto najlepšieho produktu na trhu spočíva v tom, aby ste si klikli na vyznačené slovné spojenie. To vás presmeruje na vašu jedinečnú možnosť získať to najlepšie PZP online.

Neodkladajte to na poslednú chvíľu alebo…?

Odkladanie povinností na poslednú chvíľu môže mať v tomto kontexte za následok to, že nenájdete takú ponuku, po akej túžite. To platí len vtedy, ak ste si neklikli na hore uvedené slovné spojenie. Vďaka nemu totiž viete získať to najlepšie a najlacnejšie zákonné poistenie online aj v hodinu dvanástu resp. polnočnú. A to hneď do niekoľkých minút.

Ak ale prešvihnete aj poslednú chvíľu, veľmi riskujete. Tým, že nie ste zabezpečený riskujete svoju bezpečnosť, ale aj bezpečnosť iných. Ako iste viete, nie v pravom zmysle. Povinné zmluvné poistenie nevie zabrániť tomu, či budete alebo nebudete poškodený alebo či niekomu poškodenie spôsobíte. Môže vám však výrazne pomôcť pri odškodnení nielen vás, ale aj iných poškodených. Pochopiteľne, škody na vlastnom vozidle ste si nesmeli spôsobiť sám alebo iným úmyselne.

Vie vás uchrániť pred miliónovou stratou

Možno sa to bude zdať prikrášlené, ale vec sa má skutočne tak, že ak spôsobíte škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu, môže to skončiť až miliónovými stratami. Bez PZP by ste ich museli platiť z vlastného. Preto zákon nestanovuje len vám, že toto zabezpečenie si musíte povinne zaobstarať, ale dokonca aj poisťovniam, aké krytia musia garantovať. Konkrétne pri zdravotnej ujme to činí 5 miliónov eur a pri ujme na majetku do 1 milióna eur. Sú však spoločnosti, ktoré toto krytie vedia navýšiť, pravdepodobne však za príplatok.

Viete ochrániť aj seba

Poistenie auta ako také, nielen to najlacnejšie, väčšinou chráni len tých, ktorým sa stala ujma. Aby sme boli presnejší, vaša poisťovňa. Tým, že ste poistený ale chránite aj seba. Ak by sa vám stala nejaká škoda, preplatí ju poisťovňa škodcu. Ak by sa vám ale vozidlo poškodilo bez ľudského zavinenia, vtedy je na jeho odškodnenie potrebné ho zabezpečiť havarijne. Na trhu sú aj také poisťovne, ktoré už aj mimo havarijného zabezpečenia poskytujú havarijné riziká v rámci ich najlacnejšieho PZP online. Ide o Generali, Kooperativu a Komunálnu poisťovňu. Tie vedia pokryť už aj úraz posádky vozidla vrátane vodiča a batožiny, prípade iné havarijné riziká. Napr. stret so zverou, výtlk, sklá na vozidle prírodný živel atď. To, ktoré vám najviac hrozí si niekde môžete zvoliť aj sami.

Prečo uzatvárať online?

Premýšlanie nad výhodamiPZP uzatvorené online vám garantuje to najlacnejšie a najlepšie na trhu. Je to už len z toho dôvodu, že aj samotným poisťovniam sa oplatí viac, ak si ho uzatvoríte sami akoby na to mali využiť svojich pracovníkov. A tak vám vedia takto znížiť cenu aj o 10%. Ak k tomu pripočítate aj iné zľavy, ktoré jednotliví poisťovatelia ponúkajú a o ktorých vás zriedkakedy pracovníci informujú, môže sa z toho vykľuť veľmi zaujímavá ponuka. Takže záruka nájdenia toho najlacnejšieho povinného zmluvného poistenia je určite online.

Predstavte si, že aby ste si mohli urobiť objektívny prieskum vašich možností, musíte navštíviť niekoľko pobočiek. Vďaka online poisteniu auta získate to najlepšie a najlacnejšie pre vás z priamo porovnania. Vy ale nemusíte navštevovať každú a jednu stránku zvlášť. Prostredníctvom hore odkazovanej stránke vypíšete jeden formulár, ktorý vám ponuky poistného na vaše vozidlo vygeneruje do niekoľkých sekúnd. Takže vám žiadna neujde. Výsledkom bude to, že ste ušetrili hodiny času a stovky eur. Zároveň ste získali presne také PZP online, aké ste chceli, či už najlepšie alebo najlacnejšie.

Priamo z porovnania môžete o vašu vyvolenú ponuku aj požiadať, a to jedným klikom. Dopíšte zopár údajov a spätne vám bude na mail odoslaná správa obsahujúca niekoľko dokumentov. Návrh zmluvy, jej podmienky, dočasnú bielu kartu platnú 30 dní a údaje na zaplatenie poistného. Poistné za PZP je potrebné uhradiť čím skôr. Jedine po tom vám môže poisťovňa zaslať originál bielu a zelenú kartu, ktoré potrebujete zo zákonných dôvodov.

Cena za neplatnosť je vysoká

Riskovanie jazdy s vozidlom bez bielej karty sa nevypláca. Ako možno viete, povinné zmluvné poistenie je povinné nielen na auto, ale ja na motocykel, dodávku, prípojný vozík či akékoľvek iné motorové či nemotorové vozidlo. Hlavne teda na také, ktoré svojou prevádzkou môže poškodiť zdravie alebo majetok iných osôb a na využívanie potrebuje platný technický preukaz. Tak ako je dôvod na pokutovanie neplatný technický preukaz, tak je ním aj neplatná biela karta a v zahraničí zelená karta.

Na Slovensku si môžete na mieste pri policajtoch zaplatiť aj okolo 300 eur. Obvodný úrad je ďalšia inštitúcia, ktorá sa do tejto veci môže zapojiť a to aj 2 roky po tom, čo sa reálne stala. Ten je ale nemilosrdnejší a vodičovi za jazdu bez platného PZP udelí pokutu okolo 3 330 eur. V zahraničí s neplatnou zelenou kartou môžete pochodiť horšie. Pokuty môžu byť niekoľkonásobne vyššie a celkovo táto situácia môže skončiť až zabavením vozidla. Okrem toho si vždy overte aj povinnú výbavu daného štátu.

Ako sme už vyššie zmienili, bez povinného zmluvného poistenia, hoc aj toho najlacnejšieho a uzatvoreného online by ste si za spôsobenie nehody poriadne zaplatili. Takže celkovo radšej jazdu bez platnej bielej karty neriskujte.

Záverečné zhrnutie

Príspevok vás informoval o tom, kde môžete získať to najlacnejšieho PZP online a prečo využiť práve túto metódu (iný článok tu). Jeho nerešpektovanie vás môže stáť veľké peniaze, ktoré by ste ako občan horko-ťažko prípadne nikdy nezarobili. Tak zákony dodržujte a jazdíte bezpečne a predvídavo.

Zmluvné poistenie motorových vozidiel

Aj v prípade totálnej škody vám zákonné poistenie pomôžeZodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla bude hlavnou témou nášho dnešného príspevku. To, že povinné alebo zákonné zmluvné poistenie motorových vozidiel je zákonom stanovená povinnosť snáď už nemusíme prízvukovať. Povieme si však prečo je to tak, na aké vozidlá sa v skutočnosti vzťahuje a či je nejako možné odhaliť, že ho niekto na svojom „tátošovi“ nemá uzatvorené. Vedeli ste, že vám za nerešpektovanie tohto nariadenia hrozia vysoké pokuty? Poďme si však na jednotlivé otázky zodpovedať pekne po poriadku.

Uplatňuje sa na viac dopravných prostriedkov

Každý, kto si kúpi automobil vie, že musí splniť aj nejaké zákonom stanovené oficiality, ako je jeho nahlásenie na príslušnom administratívnom orgáne alebo aj vytvoriť mu zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho prevádzkou. Čo robiť, pokiaľ máte motocykel, traktor, kombajn, autobus, dodávku či niečo iné? To isté. Avšak povinné zmluvné poistenie sa netýka len motorových vozidiel, ktoré vstupujú do premávky hoc len zriedkavo, ale aj nemotorových, to znamená, že vstupujú do cestnej premávky, ale nefungujú na vlastný pohon (napr. rôzne prípojné vozidlá ako prívesný vozík, náves…), no napriek tomu vedia spôsobiť poriadne škody.

Na čo je vlastne potrebné?

Základnú definíciu sme vám už povedali, a síce, že ide o zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla. To znamená, že pokiaľ sa vám na ceste niečo prihodí, môžu sa stať dve situácie. Toho, kto vám spôsobil škodu zastavíte, spíšete zápisnicu a oznámite to vašej poisťovni, pričom poškodenie by vám mala zaplatiť jeho poisťovňa. Kým ešte táto povinnosť neexistovala, bolo veľmi komplikované takéto udalosti riešiť. Buď bolo potrebné od škodcu sumu dlho vymáhať, prípadne ju vôbec nepreplatil. Poisťovacie spoločnosti však zodpovednosť za spôsobenú škodu preberajú na seba, pokiaľ máte riadne uzatvorené zákonné zmluvné poistenie motorového vozidla.

Ak sa vám však škodcu „odchytiť“ nepodarí (v prípade odskočeného kamienka alebo nejakého spadnutého predmetu z vlečky, vozíka…), vymáhať škodu priamo od neho by bolo nereálne. Pokiaľ však máte vaše vozidlo zabezpečené, budete (resp. mali by ste byť) odškodnený prostredníctvom vašej poisťovne, prípadne ak ste si poznačili ŠPZ „škodcu“, poisťovňa si vie zistiť jeho poisťovateľa.

Stále ho nemáte? Už neriskujte…

Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla nebol len obyčajný rýchlo zárobkový podnikateľský plán poisťovacích spoločností. Ide hlavne o vaše dobro a o vaše právo v prípade vzniku škodovej udalosti. Pre bezproblémové riešenie vzniknutej dopravnej situácie je zabezpečenie vášho prostriedku týmto spôsobom potrebné.

Ak policajná hliadka pri bežnej kontrole vozidla zistí, že týmto zabezpečením nedisponujete, môže vám udeliť blokovú pokutu (aj do 300 eur) a umožniť vám si ho čím skôr uzatvoriť, v horšom prípade to môže posunúť vyšším orgánom, kde by ste sa mohli ochudobniť približne až o 3 330 eur. Každopádne to, že vás hliadka nechytila, ešte neznamená, že nie ste za vodou. Pretože kancelária si vás môže predvolať aj 3 roky po tom, čo ste túto povinnosť nemali uzatvorenú. Preto si dobre kontrolujte dátum konca poistnej zmluvy, prípadne neriskujete jeho neuzatvorenie.

Ak by ste s motorovým vozidlom bez zmluvného poistenia spôsobili dopravnú nehodu, môžete z toho vyjsť veľmi zle, pretože nielenže ju budete musieť zaplatiť z vlastných prostriedkov, ale dokonca budete musieť zaplatiť pokutu, ktorá sa v tejto konkrétnej situácii môže vyšplhať aj na milióny eur, nehovoriac o prípadnej strate na životoch.

Porovnanie pre to najlacnejšie na trhu

Porovnaním získate najlacnejšiu ponukuPokiaľ si chcete povinné zmluvné poistenie vášho motorového vozidla zabezpečiť len „z povinnosti“, a preto vám postačí možno aj to najlacnejšie, odporúčame vám online porovnanie na Uzavripzp, ktorým ušetríte aj hodiny času, ktoré by ste ináč trávili chodením po pobočkách a zisťovaním ich ponúk. Či už chcete produkt od Allianz, CŠOB, Generali, AXA, Kooperativa, Wüstenrot či od kohokoľvek iného (celý zoznam), určite ho nájdete, pretože porovnanie obsahuje ponuky od rôznych spoločností. Po vypísaní a odoslaní jedného porovnávacieho formulára sa dozviete, že ceny sa môžu líšiť až v stovkách eur a to vaše môžete mať už aj za 70 eur. Ceny sa odvíjajú nielen od značky vozidla, ale aj od toho, čo hľadáte, aké parametre má vaše zmluvné poistenie motorových vozidiel spĺňať, či v rámci neho chcete aj nejaké havarijné riziko grátis (dostupné napr. v Allianz či Generali) atď.

Do porovnávacieho formulára je teda potrebné zadať nielen údaje o poisťovanom vozidle, ale aj o jeho majiteľovi, ktorý vie výslednú cenu taktiež ovplyvniť, a to napr. miestom bydliska alebo faktom, či spôsobil nejaké škodové udalosti, prípadne či má deti do 15 rokov atď. Ak si myslíte, že uzatvorenie zmluvného poistenia motorových vozidiel online je nejako limitované, mali by ste od tejto myšlienky upustiť, pretože či už máte Ford, Fiat, Huyndai, Škodu či ktorúkoľvek inú značku, nezáväzný a bezplatný ponukový cenník vám bude vďaka porovnaniu umožnený.

Ak ste si z ponuky porovnania vybrali taký produkt, ktorý vám najviac vyhovuje, môžete oňho aj hneď požiadať a to tak, že si na danú ponuku kliknete. Dopíšete nejaké údaje a spätne vám bude na mailovú adresu odoslaná dočasná biela karta, platná väčšinou 30 dní, ktorú si pochopiteľne musíte vytlačiť, aby ste sa ňou mohli preukázať pri manipulácii s vozidlom. Mail bude okrem toho obsahovať aj návrh a podmienky zmluvy ako aj údaje na zaplatenie poistného, ktoré je potrebné uhradiť do niekoľkých dní. Po zaplatení vám bude na domácu adresu odoslaná originál biela a zelená karta, ktoré sú platné na také obdobie, na aké ste zmluvu uzatvorili.

Pokiaľ by ste sa o tomto zabezpečení chceli dozvedieť ešte niečo viac, odporúčame vám, aby ste si otvorili zákon o povinnom zmluvnom poistení motorových vozidiel, kde by ste mali nájsť odpoveď na každú vašu otázku, prípadne nám pod príspevkom nechajte otázku a my sa vám budeme snažiť odpovedať čo najskôr.